Activităţi specifice la Oficiul Registrului Comerţului
Colectare & recuperare debite
Consultanță comercială
Due dilligence


Activităţi specifice la Oficiul Registrului Comerţului

 • Înfiinţări societăţi comerciale
 • Înfiinţări persoane fizice autorizate
 • Înfiinţări întreprinderi familiale
 • Întocmire, modificare acte constitutive şi acte adiţionale aferente
 • Cesiuni părţi sociale sau acţiuni
 • Schimbări sediu social, înfiinţări sau radieri puncte de lucru
 • Majorări, diminuări capital social
 • Modificări privind obiectele de activitate
 • Recodificări obiecte de activitate
 • Modificări denumiri societăți sau entități economice
 • Numiri, revocări de administrator sau alte organe de conducere
 • Suspendarea, respectiv reluarea activităţii
 • Dizolvări, radieri de societăţii sau entităţi economice


Colectare & recuperare debite

 • Determinarea metodelor celor mai eficiente de colectare și recuperare a debitelor
 • Prezentarea căilor legale şi a costurilor aferente demersurilor de colectare și recuperare a debitelor
 • Notificarea debitorilor rău platnici
 • Asistenţă în procedura medierii
 • Consultanţă şi asistenţă pentru creditori în raporturile cu conciliatorii sau mandatarii ad-hoc desemnaţi în procedurile de concordat preventiv sau mandat ad-hoc
 • Consultanţă şi asistenţă pentru creditori în raporturile cu lichidatorii desemnaţi în procedurile de lichidare voluntară
 • Demararea procedurilor coercitive de recuperare a creanţelor (somaţii de plată, cereri de chemare în judecată, executări silite, cereri de deschidere a procedurii insolvenţei, plângeri penale, etc.)
 • Întocmirea şi depunerea cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei
 • Consultanţă cu privire la oportunitatea și costurile declarării creanţelor în procedura insolvenţei
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor de creanţe în dosarele de insolvenţă
 • Monitorizarea procedurilor de colectare și recuperare a debitelor


Consultanță comercială

 • Auditarea completă a afacerii sub aspect juridic, financiar și fiscal
 • Participarea la discuțiile purtate cu creditorii, debitorii sau alți parteneri ai societății
 • Asistență la negocierea şi încheierea contractelor comerciale, participare la discuții, exprimare opinie cu privire la legalitate, redactare contract
 • Consultanţă la redactarea de cereri adresate autorităţilor publice şi/sau altor persoane juridice de drept public sau privat
 • Consultanţă în procedura de revizuire a contractelor comerciale în derulare - verificare şi analizare clauze contractuale, exprimare opinie cu privire la necesitatea, din punct de vedere al legaltății, menţinerii/denunţării contractelor sau modificarea clauzelor inserate în contracte
 • Consultanţă cu privire la regimul juridic al imobilelor, consultarea registrelor aflate la autorităţile publice, efectuarea formalităţilor legate de cartea funciară, etc.


Due dilligence

 • Cercetarea și analizarea sub două aspecte esențiale a unei companii sau a unei organizații, ca pas pregătitor în vederea încheierii unor tranzacții (achiziții, fuziuni, divizări, etc.):
  • - investigarea sub aspect juridic
  • - investigarea sub aspect financiar și fiscal
 • Cercetarea și analizarea aspectelor legale, financiare și fiscale cu privire la înființarea, sau intrarea pe piață a unei companii sau a unei organizații și prezentarea cadrului juridic și fiscal în care aceasta urmează să își desfășoare activitatea

Colaboratorivalentin & asociatii euroconsult link eviconsult conteval auditex

Afilieri și certificăriunpir uccj
Fides Advisor   © 2024 FIDES ADVISOR • Toate drepturile rezervate.
gazduire web dezvoltare web web design