Activităţi specifice procedurilor de concordat preventiv și mandat ad-hoc
Activități specifice procedurilor de insolvență
Activități specifice procedurilor de lichidare voluntară
Activități conexe procedurilor de insolvență


Activităţi specifice procedurilor de concordat preventiv și mandat ad-hoc

 • Consultanţă cu privire la oportunitatea, avantajele, dezavantajele, durata, costurile deschiderii procedurii concordatului preventiv sau a mandatului ad-hoc
 • Consultanţă cu privire la întocmirea documentației necesare deschiderii procedurii concordatului preventiv sau a mandatului ad-hoc
 • Elaborarea ofertelor de concordat în procedura concordatului preventiv
 • Conducerea procedurilor de concordat preventiv în calitate de conciliator
 • Conducerea procedurilor de mandat ad-hoc în calitate de mandatar ad-hoc


Activități specifice procedurilor de insolvență

 • Conducerea procedurilor de insolvență, reorganizare sau faliment, în calitate de administrator sau lichidator judiciar
 • Consultanţă cu privire la oportunitatea, avantajele, dezavantajele, costurile deschiderii procedurii insolvenţei (reorganizare sau faliment) pentru societăţile aflate în dificultate
 • Consultanţă cu privire la întocmirea dosarului necesar deschiderii procedurii insolvenţei (reorganizare sau faliment) pentru societăţile aflate în dificultate
 • Întocmirea planurilor de reorganizare pentru societățile în insolvență


Activități specifice procedurilor de lichidare voluntară

 • Consultanţă cu privire la oportunitatea, avantajele, dezavantajele, durata, costurile dizolvării societății și ale deschiderii procedurii lichidării voluntare
 • Consultanţă cu privire la întocmirea dosarului necesar deschiderii procedurii lichidării voluntare şi cu privire la demersurile ulterioare
 • Conducerea procedurilor de lichidare voluntară în calitate de lichidator și finalizarea procedurilor


Activități conexe procedurilor de insolvență

 • Întocmire planuri de reorganizare a activităţii
 • Analizarea planurilor de reorganizare depuse în procedurile de insolvență și exprimarea unor opinii cu privire la legalitatea, oportunitatea şi şansele de reuşită ale acestora
 • Analizarea modului de derulare a procedurilor de insolvenţă şi exprimarea unor opinii cu privire la măsurile ce trebuie întreprinse în cadrul acestor proceduri de către creditori sau debitori
 • Conceperea regulamentelor de valorificare a bunurilor din proprietatea societăţilor în insolvenţă
 • Analizarea şi întocmirea unor opinii cu privire la legalitatea şi oportunitatea regulamentelor de valorificare de bunuri întocmite în procedurile de insolvenţă

Colaboratorivalentin & asociatii euroconsult link eviconsult conteval auditex

Afilieri și certificăriunpir uccj
Fides Advisor   © 2024 FIDES ADVISOR • Toate drepturile rezervate.
gazduire web dezvoltare web web design